Köszönjük érdeklődését!

Kérjük jelezze részvételi szándékát mailen, és küldjük a jelentkezési lapot felkészülési tananyagot.


Vizsga helye :

Fót Fehérkő út 6. Magnum Fedett Sport Lőtér

M 0 / M3 autópálya találkozásánál M 0 70. kijárat Fót bevásárló központ felé.

2019 Június 14.

Komplett díj :  14.000.- Ft / fő

Szervező :

Magnum SC SE

Vizsgáztató MDLSZ

A jelentkezés feltétele

Betöltött 18. életév.

Nem lejárt érvényes személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél bemutatása kötelező.

Személyes megjelenés.

Befizetett vagy előre átutalt 4.000.- Ft  2019 06. 07.-ig

Vizsgára jelentkezés módja:

Nyomtatott nagybetűvel ( fontos hogy olvasható írással) ,  vagy számítógéppel kitöltött aláírt jel. lap.

Befizetett vagy átutalt 4.000.- Ft ( Beérkezési sorrendben regisztráljuk. )

Szervező fenntartja a jogot hogy alul vagy túljelentkezés esetén ( X ) egy későbbi időpontban írja ki a vizsgát.

X mindenképp értesítést küld jelentkezőnek.

Ha már befizette a 4.000.- Ft ot kérjük jelezze válasz mailben hogy mikor hogyan tette ezzel segítve a megtalálását.

 

A fennmaradó 10.000.- Ft ot a ( NE UTALJA ÁT )  vizsga előtt kell befizetni KP ben. ( kérem kiszámolt összeget hozzanak hogy könnyebb legyen az átvétel regisztráció )

 

Számla igényét kérem a jelentkezéskor adja meg, módja:

Igen kérek ( ebben az esetben kérem írja mellé a kért adatokat.)

Név vagy cég név

cím

 

 Befizetési módok: 4.000.-.-

Megjegyzés:   Löv vez képz.+ jelentkező neve

  Magnum SC SE bank számlaszáma

CIB HUF:    10700660-71363015-51100005

  • Készpénzben lőterünkön 2151 Fót Fehérkő út 6.
  • kedd-péntek 12.00-17.00 óra között
  • CIB Bankfiókban számlánkra történő befizetéssel
  • számla számunk: 10700660-71363015-51100005  (CIB Bank)

Vizsga nap

Érkezés regisztrálás vizsga díj fizetése kp- ben 10.000.-

 8.30 – 9.00

Felkészítés:        9.00 - 9:45
Vizsga kezdete: 10:00 
Tervezett vége:  13:00
  

Érdemes elolvasni.

MI KELL A LÖVÉSZET VEZETŐI VIZSGÁHOZ 2019

Néhány információ amit fontos tudnia jelentkezése előtt.

1. Mit kell hozni a vizsgázónak?
Érvényes beazonosításra alkalmas nem lejárt okmányokat, és tollat. Betöltött életkor minimum 18 életév.
2. Mikor és milyen módon fizethetem be a vizsgadíjat?
Felkészítés jelentkezési díj 4.000.- ( befizetése a vizsga el
őtt min. 5-10 nappal ) + 10.000.- vizsga napjáig legkésőbb a helyszínen készpénzben.
3. Vizsga összege?
Komplett a tájékoztató anyaggal, konzultációval, fegyver bemutatással, vizsgával együtt 14.000 Ft.
4. Kapunk-e tananyagot?
Felkészülési tananyagot interneten küldjük a jelentkez
ő e-mail címére.
5. Lesz e-el
őtte előzetes tájékoztató?
Tájékoztató konzultáció a vizsga napján el
őtte lesz az egész csoportnak együtt. Itt a vizsga tananyagának átbeszélése, kérdések feltétele illetve fegyver bemutatás.
6. Hogyan vezethetek lövészetet a vizsga sikeres letétele után?
A következ
ő lépés, hogy a sikeres lövészet vezető bizonyítvánnyal, beazonosításra alkalmas okmányaival felkeresi a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságot, itt kérhetik még a minden kategóriára érvényes fegyverismereti vizsgát, (marok-, golyós-, sörétes fegyverre)  ahol kérelem benyújtása után erkölcsi bizonyítvány kér le a rendőr kapitányság majd ennek megkapása után állítják ki a lövészetvezetői határozatot. Ezzel a határozattal bármelyik Magyar lőtéren vezethet lövészetet természetesen a Lőtér Vezetőjének engedélyével.
7. Amennyiben nem vagy csak részlegesen rendelkezem fegyverismereti vizsgával, hogyan tudok sikeres vizsgát tenni?
L
őterünk, igény esetén szervez ilyen irányú oktatást is a jelentkezők számának függvényében, 
magnumloter.hu 
8. Amennyiben igénylem lesz e további gyakorlati lövészet vezet
ői oktatás, hogy a vizsgám mellé lövészet vezetői tapasztalatot is szerezzek?
Igen amennyiben sikeres vizsgát tett a jelentkez
ők számának függvényében indítjuk a tapasztalatokon alapuló lövészet vezetői képzést lásd 9. pont.
9. Vizsgázni szeretnék, de számos fegyvert nem ismerek, illetve nem l
őttem velük.
Sajnos több esetben el
őfordul még az is hogy a vizsgára jelentkező nem lőtt még minden fegyver kategóriával, vagy csak pl. a golyós, sörétes vadász fegyvereket ismeri. Mindenképp javasolt akár lőterünkön vagy más lőtéren előzetes felkészítésen részt venni. Lőterünkön a jelentkezők számától függően kis csoportos képzésen vehetnek részt.vissza