Lőtérszabályzat


Amely kötelező érvényű a Magnum Vadász és Hajós Kft. által üzemeltetett Magnum Fedett Sport Lőtéren.

(2151 Fót, Fehérkő u. 6.) lövészeten résztvevőkre, valamint a lőtér területén tartózkodókra. 1. A lőtéren kizárólag „B”, „C”,” „D kategóriájú lőfegyverrel és lőszerrel, illetve muzeális fegyverrel és lőszerrel, légfegyverrel, íjjal számszeríjjal, air soft fegyverrel folytatható lövészet. „A” kategóriás automata tűzfegyvert a lőtéren kizárólag erre engedéllyel rendelkező fegyveres testületek használhatnak.
 1. A lőtéren négy szektor került kialakításra. Minden szektorban csak a szakértői véleményben meghatározott és az adott szektor bejáratnál kívülről elhelyezett, valamint a szektoron belül a golyófogókon és a célokon feltüntetett maximális kaliberjelzésig illetve ennek megfelelő lőfegyverrel és lőszerrel folytatható lövészet.
 1. A lövészet megkezdése előtt a szektor ajtók mellett kívülről elhelyezett piros fényű jelzőlámpákat fel kell kapcsolni, és azokat a lövészet teljes időtartama alatt felkapcsolva kell tartani. Az éles lövészet időtartama alatt a szektorokba belépni csak a szektorajtó mellett kívülről elhelyezett jelzőcsengő használatát követően, a lövészetet vezető lövészetvezető (versenybíró) engedélyével szabad.
 1. Lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani.
 1. A lőtéren tartózkodók a lőtérvezető, vagy az általa megbízott lövészetvezető utasításait mindenkor kötelesek betartani.
 1. A lövészet ideje alatt a szektor ajtókat csukott állapotban kell tartani, és a szektorok területén   a szem- és hallásvédő eszközök használata kötelező. Kizárólag íjász, air soft, és légfegyveres lövők esetén hallásvédő nem kötelező.
 1. A lőtérre lőfegyvert bevinni, vagy a lőtér területén lőfegyvert szállítani csak töltetlen állapotban szabad.
 1. A lőállásban csak a lövők, a lövészetvezető (versenybírók), illetve a lövészetvezető (versenybírók) által kijelölt személyek tartózkodhatnak.
 1. Lőfegyvert kizárólag a kijelölt lőállásban, a lő feladat megkezdése előtt, a lövészetvezető egyértelmű vezényszavára szabad megtölteni, majd az egyértelmű vezényszavára a lövészetet megkezdeni.
 1. A lőállást elhagyni mindaddig nem lehet, amíg a lövő a lőfegyvert nem ürítette és annak töltetlenségéről nem győződött meg, a lövészetvezető utasítása szerint.
 1. Lőfegyvert vagy lőszert a lőállásból kivinni tilos. Kivételt képez ez alól a Fegyvertartási Engedéllyel rendelkezők saját lőfegyvere és lőszere, a biztonsági szabályok betartásával.
 1. Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon) szabad tartani. Lőfegyvert, lőszert illetéktelen személynek átadni, átengedni, vagy a lőállásban őrizetlenül hagyni tilos!
 1. A lőállások elé menni szigorúan csak a lövészetvezető (versenybíró) engedélyével szabad.
 1. A lőtéren minden szektorban elhelyezett célra kizárólag olyan fegyver használható, amely a maximális kaliberjelzésnek megfelelő vagy az alatti lövedék erővel szerelt. Célra vagy céltáblára, illetve fegyverpróba esetén a mögötte lévő, golyófogóba is szabad lőni de szintén a használt fegyvere, a választott cél megfelelő maximális kaliberének, ( vagy az alattinak ) kell hogy megfeleljen.
 1. Lő feladat végrehajtása, illetve bármilyen akadály vagy meghibásodás elhárítása közben a lőfegyver csövének mindvégig a kaliberjelzésnek megfelelő golyófogó célok irányába kell mutatnia.
 1. Meghibásodott vagy akadály esetén lőfegyverből lövést leadni tilos! A meghibásodást és a töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott lőfegyvert csak a szektorban tartózkodó lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell ( ha tudja ) a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
 1. A lőfegyver tisztítását, karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult személy végezhet.
 1. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből. Lövészetet nem folytathat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotban van, illetve szervezetében kábítószer, vagy pszichotrop anyag található.
 1. Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.
 1. A lövészeten résztvevőkről lőtérnaplót, az elhasznált lőszer mennyiségéről pedig napi kimutatást kell vezetni.
 1. A lőtéren / lőállásban minden ott tartózkodó személy büntetőjogi felelősséggel tartozik!


A lőtér üzemben tartójának neve:               
Magnum Vadász és Hajós Kft